Potrivit rectificării aduse Legii 223/2020, prin care se simplifică anumite formalități legate de înființarea societăților comerciale și de transferul de părți sociale, aceste 2 prevederi sunt eliminate prin abrogarea celor două aliniate, (4) și (5) ale art. 185 din Legea societăților comerciale Nr. 31/1990.

La Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1018 din 2 noiembrie 2020, se fac următoarele rectificări:

- la art. I, după pct. 5 se va citi:

"6. La articolul 185, alineatele (4) și (5) se abrogă.";

- la art. I, la pct. 6-10, în loc de: "6. (...), 7.(...), 8.(...), 9.(...), 10.(...)"

se va citi: "7.(...), 8.(...), 9.(...), 10.(...), 11.(...)".