Au fost, astfel, eliminate: 

  • certificatul emis de organul fiscal care certifică faptul că pentru imobilul cu destinație de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existența altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosință asupra aceluiași imobil, după caz,  
  • acolo unde era cazul, declarația pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social 

 

Printr-o altă modificare adusă de legea 102/2020 se elimină prevederea potrivit căreia la același sediu pot funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. În prezent numărul societăților ce funcționează într-un imobil nu poate depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare. 

 

Printr-o ultimă modificare, legea 102/2020 introduce prevederea potrivit căreia Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.