Soluția legislativă de abrogare a art. 14  din Legea nr. 31/1990 prevăzută de legea transmisă la promulgare este de natură să genereze multiple probleme deoarece nu este dublată de stabilirea unor mecanisme care să împiedice, spre exemplu, transferarea activității de la o societate la alta, sau crearea de societăți distincte pentru o singură afacere, în scopul obținerii de beneficii specifice (precum rambursarea de TVA, subvenții etc.). În mod similar, în condițiile în care același asociat va răspunde cu un patrimoniu unic (personal) pentru datoriile unui număr nelimitat de societăți, nu au fost prevăzute mecanisme care să contrabalanseze diluarea răspunderii personale și să asigure recuperarea creanțelor în mod echitabil de către diferiții creditori ai aceleiași societăți, dar și de către creditorii unor societăți diferite cu același asociat unic.

 

Față de aceste dispoziții legale, în situația în care răspunderea asociatului cu răspundere limitată devine nelimitată în condițiile alin. (4) al art. 2371 din Legea nr. 31/1990, ca efect al abrogării art. 14 din Legea nr. 31/1990 același asociat va răspunde cu un patrimoniu unic (personal) pentru datoriile unui număr nelimitat de societăți, în condițiile în care nu au fost prevăzute mecanisme care să contrabalanseze diluarea răspunderii personale, în detrimentul diferiților creditori.

 

Dintr-o altă perspectivă, (...) soluția legislativă cuprinsă la art. I pct. 1 din legea transmisă la promulgare  nu este corelată cu alte dispoziții ale Legii nr. 31/1990. Spre exemplu, art. 17 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede: „la autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei și declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată”. Or, în condițiile eliminării interdicției de înființare de către aceeași persoană a unui număr nelimitat de societăți cu asociat unic, odată cu abrogarea art. 14 din Legea nr. 31/1990 se impunea și corelarea acestei intervenții cu dispozițiile art. 17 alin. (1) din același act normativ.

 

Prin art. I pct. 3 din legea supusă reexaminării se abrogă art. 17 alin. (4) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, care prevede: 

La același sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. Numărul societăților ce funcționează într-un imobil nu poate depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare.

 

Măsurile legislative ce prevăd funcționarea societăților comerciale în încăperi diferite sau în spații distinct partajate, prin raportare la structura și suprafața utilă a imobilului, sunt justificate din perspectiva necesității combaterii fenomenului evaziunii fiscale. Astfel, dispozițiile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 au fost introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Or, abrogarea art. 17 alin. (4) elimină din fondul activ al legislației reglementarea unei condiții minimale pe care trebuie să o îndeplinească spațiul ce ar urma să aibă destinație de sediu social.

O asemenea reglementare poate avea consecințe negative din perspectiva eforturilor de combatere a evaziunii fiscale, motiv pentru care se impune reanalizarea acestei soluții legislative.

 

Sursa: Presidency.ro