Proiectul de hotărâre privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă a fost publicat astăzi pe site-ul Guvernului.

Potrivit acestuia

ART. 1
(1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 30 aprilie 2018 se stabileşte ca zi liberă.
(2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 5 mai 2018 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 11 mai 2018, potrivit planificărilor stabilite. (3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

ART. 2
Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

ART. 3
Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 30 aprilie 2018 şi nici participanţilor în aceste procese.

ART. 4
(1) Operațiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăți unităților trezoreriei statului în data de 27 aprilie 2018 se înregistrează în contabilitatea acestor unități cu aceeași dată.
(2) Operațiunile de încasări prin virament în relația cu instituțiile de credit aferente datei de 30 aprilie 2018 se înregistrează în contabilitatea structurilor cu atribuții în domeniul decontării din centrala Ministerului Finanțelor Publice în data de 30 aprilie 2018, iar în contabilitatea unităților teritoriale ale trezoreriei statului în următoarea zi lucrătoare.
(3) Eventualele retururi la încasare aferente operațiunilor înregistrate potrivit alin.(1) se întocmesc de unitățile trezoreriei statului cu data de 30 aprilie 2018.
(4) În ziua de 30 aprilie 2018, prin centrala Ministerului Finanțelor Publice se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de Resurse Proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.
(5) Prin ordin emis de Ministerul Finanțelor Publice poate fi stabilită și desfășurarea altor operațiuni prin Trezoreria Statului.