Instituția publică, autoritatea publică sau orice altă persoană căreia persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică îi prezintă documente comunicate prin SPV poate verifica autenticitatea și integritatea acestora astfel: de pe site-ul ANAF categoria Servicii Online –Verificare documente electronice eliberate prin SPV (poziția 5) –verificare documente electronice, utilizând numărul de înregistrare al documentului și codul de identificare fiscală sau prin aplicația pusă gratuit la dispoziție de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale pe pagina de internet proprie.


Reamintim că scopul creării serviciul “Spațiul Privat Virtual” a fost îmbunatățirea serviciilor oferite contribuabililor și reducerea birocrației. 

 

Prin intermediul acestui serviciu în categoria documentelor emise de MFP/ANAF și comunicate persoanei juridice prin SPV, au fost incluse pe lângă documentele deja disponibile:

  • Decizia de stabilire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat;
  • Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a AMEF;
  • Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale, în executarea legii, la cerere sau în mod automat, stabilite de MFP/ANAF, acte care se vor publica pe site-ul MFP/ANAF cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.


 În categoria documentelor emise de persoana juridică și comunicate MFP/ANAF prin SPV au fost incluse: 

  • Declarații de înregistrare fiscală;
  • Cereri de restituire;
  • Cerere de atribuire a numărului unic de ordine din Registrul de evidență a AMEF sau a numărului de identificare din aplicația informatică a ANAF;
  • Cerere pentru eliberarea Certificatului de rezidență fiscală;
  • Alte declarații, cereri sau documente stabilite de MFP/ANAF, conform competențelor legale, acte care se vor publica pe site-ul MFP/ANAF cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.

 

În vederea accesării serviciului Spaţiul Privat Virtual, posesorii de certificate digitale calificate vor completa formularul C800 ”Cerere de aderare la SPV ”, acest document reprezentând manifestarea neechivocă a voinţei contribuabilului de utilizare a acestui serviciu de comunicare a actelor administrative. 

Sursa: Comunicat de presă - AJFP Teleorman, Comunicat de presă - AJFP Vrancea