Valorile de mai sus specifice alocației pentru copii sunt de dată recentă, fiind aplicabile de la 1 aprilie 2019.  

 

Anterior acestei modificări, din aprilie, alocațiile copiilor erau stabilite în funcție de indicatorul social de referință, a cărui valoare este, în prezent, stabilită la suma de 500 lei.  

(1) Cuantumul alocației de stat pentru copii se stabilește în raport cu indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează: 
a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de pană la 2 ani (sau de pană la 3 ani, în cazul copilului cu handicap); 
b) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3); 
c) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Asta înseamnă că până la modificarea din aprilie, alocația de stat pentru copii era de cel puțin 84 lei și cel mult 200 lei.