Proiectul de creștere a capacității administrative a MFP și a instituțiilor subordonate va avea ca scop optimizarea și simplificarea serviciilor legate de obligațiile fiscale și nefiscale și de plata taxelor în cadrul Spațiului Privat Virtual (SPV). Totodată, acesta va facilita obținerea de servicii electronice extinse prin portalul ANAF.

 

În urma implementării proiectului, portalul ANAF va fi adaptat la dispozitive de tip smartphone şi la tabletă și va dezvolta aplicații pentru platformele Android și IOS prin care sunt accesibile serviciile furnizate prin SPV. De asemenea, vor fi introduse modalități noi de autentificare în sistem prin dispozitive mobile iar serviciile publice vor fi disponibile non-stop și accesibile din orice loc, indiferent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau dispozitive (telefoane, tablete) mobile. Noile servicii vor permite schimbul electronic de documente, completarea de formulare online, furnizarea de notificări automate și dovezi referitoare la manipularea datelor transmise.

 

Valoare proiect: 23.949.126,48 lei (asistență financiară nerambursabilă: 20.133.401,56 lei, iar contribuția proprie: 3.835.724,92 lei)

 

Cel de-al doilea proiect, Creșterea capacitații administrative a MFP și a instituțiilor subordonate în vederea îmbunătățirii interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri pentru obținerea de documente din arhiva instituției, are în vedere optimizarea și simplificarea serviciului de eliberare a documentelor din arhiva instituției prin intermediul portalului Spațiului privat virtual (SPV).

 

Astfel, beneficiarii vor avea un acces facil și imediat către servicii publice disponibile non-stop și din orice loc, independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau dispozitive (telefoane, tablete) mobile. Totodată, vor fi îmbunătățite schimbul electronic de documente, completarea de formulare online, furnizarea de notificări automate și dovezi referitoare la manipularea datelor transmise.

 

Prin soluția implementată, Ministerul Finanțelor urmărește reducerea poverii administrative pentru contribuabili persoane fizice și juridice prin reducerea duratei de obținere de către beneficiari a documentelor solicitate de până la 5-7 zile lucrătoare de la solicitare și două drumuri la ghișeu, la 1 zi lucrătoare fără deplasare la ghișeu.

 

Valoare proiect: 26.949.305,69 lei (asistență financiară nerambursabilă: 22.633.067,94 lei, iar contribuția proprie: 4.316.237,75 lei).

 

Digitalizarea și aplicarea de standarde în colaborarea dintre administrația fiscală și contribuabili reprezintă o prioritate a Ministerului Finanțelor Publice, ceea ce se va reflecta în creșterea gradului de încredere reciprocă prin asigurarea

 

Sursa: mfinante.ro