Cererile se depun la primăria comunei orașului municipiului respectiv sectoarelor municipiului București în raza căreia solicitantul și are domiciliul sau reședința. indemnizația se stabilește de la data depunerii cererii și încetează odată cu încetarea dreptului la stimulentul de inserție.

 

Similar indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție, pentru indemnizația pentru creșterea nepotului/nepoatei nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii. 

 

În prezent, persoanele care în ultimii doi ani anterior datei nașterii copilului au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din supuse impozitului beneficiază de următoarele drepturi:

1. Dreptul la concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani și o indemnizație lunară 
2. Dreptul la stimulentul de inserție în cazul persoanelor care în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului și indemnizația lunară

  • obțin venituri supuse impozitului în ultimele 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani în cuantum de 650 RON lunar pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;
  • obțin venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte împlinit de către copil a vârstei de 2 ani în cuantum lunar de 650 RON pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani 

 

În aceste condiții, la OUG 111/2019, după articolul 11 se introduce un nou articol 111 cu următorul cuprins: 

(1) Pe perioada acordării stimulentului de inserție prevăzut la articolul 7 oricare dintre bunici beneficiază de indemnizație pentru creșterea nepotului nepoatei dacă se află în relații de rudenie firească sau din adopție cu nepotul/nepoata pentru care solicită indemnizația și dacă are acordul părinților acestuia.
(2) Cuantumul lunar al indemnizației prevăzute la alin. (1) este egal cu cuantumul lunar al stimulentului de inserție. 

 

Dreptul la indemnizația pentru creșterea nepotului/nepoatei se suspendă odată cu suspendarea dreptului la stimulentul de inserție.

Dreptul la indemnizația pentru creșterea nepotului/nepoatei se suspendă:

  • începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile
  • beneficiarul a decedat
  • beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 12
  • se constată că timp de trei luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate 

 

Atenție! Prezentul material face referire la un proiect de lege iar prevederile prezentate nu se aplică încă. Pentru a fi pusă în aplicare, legea de modificare la care se face referire trebuie adoptată și ulterior promulgată de Președintele României.