V. Indicele de corecție pentru anul 2020

Indicele de corecție pentru anul 2020 este de 1,41.

 


 
VI. Cuantumul ajutorului de deces:

În perioada 1 ianuarie - 8 ianuarie 2020

  • 5.163 lei  -   în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
  • 2.582 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2020:

  • 5.429 lei    -  în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
  • 2.715 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. 

 

VII. Indemnizația socială pentru pensionari

Indemnizația socială pentru pensionari este de 704 lei.


 
VIII. Indemnizația pentru însoțitor

Indemnizația pentru însoțitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de  invaliditate, în intervalul 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020, este de 1.012 lei.

 

Alte precizări:
 
Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.
 
Persoanele fizice, cu venituri din pensii, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
 
Prin excepție de la prevederile referitoare la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată:

  • pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2.350 lei;
  • în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:

  • Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; 
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • alte prevederi aplicabile în anul 2020.

 

Sursa: cnpp.ro