• Nivelul accizelor aplicabil de la data de 1 ianuarie a fiecărui an va fi actualizat cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul Național de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, de regulă până la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a fiecărui an. Prin excepție, pentru țigarete, nivelul accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an.
  • Casele de marcat electronice fiscale: Se prorogă cu 12 luni termenul pentru dotarea operatorilor economici cu case de marcat electronice fiscale pentru cei care efectuează livrări de bunuri sau prestări servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și acceptatoare de bancnote sau monede, după caz. Termenul limită de dotare va fi 31 decembrie 2020.
  • Se menține indemnizația de hrană de care beneficiază personalul din sectorul bugetar la nivelul aflat în plată în anul 2019, precum și indemnizația de merit la nivelul de 6.240 lei.
  • Toate documentele se întocmesc cu ajutorul programelor de asistență existente pe situl ANAF și se depun în format hârtie și în format electronic la registratura unităților ANAF sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. 

 

Sursa: AJFP Mehedinti