Cotizațiile variabile datorate în anul 2018, aferente veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul 2017, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanță fiscală în anul 2017, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:
a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;
b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;
c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.

 

Plata cotizațiilor anuale CCF

 

Termenul scadent de plată a cotizațiilor fixe aferente anului 2018 și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul 2017 este 15 martie 2018.

Pentru plata cotizației fixe și variabile efectuată până la termenul scadent inclusiv, membrii Camerei Consultanților Fiscali beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul cotizației fixe datorate, respectiv de 10% din cota procentuală pentru cotizația variabilă datorată, acordată la data plății.

Neplata cotizației fixe și variabile de către membrii Camerei Consultanților Fiscali în termen de 30 de zile de la termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) atrage majorarea cu 10% a cotizației fixe, respectiv cu 10% a cotei procentuale pentru cotizația variabilă datorată.

Plata sumelor datorate reprezentând cotizații fixe și variabile se poate face în contul Camerei Consultanților Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum și în numerar la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.

 

Declarația privind activitatea desfășurată

 

Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - au obligația să depună la Camera Consultanților Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declarația privind activitatea desfășurată în anul precedent de raportare, conform anexei.

În cazul în care consultanții fiscali - persoane fizice active - nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice ori nu au desfășurat deloc activitate de consultanță fiscală vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație, conform anexei la prezenta hotărâre, în care vor specifica această situație, până la data de 15 februarie a anului în curs.

Societățile de consultanță fiscală care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație, conform anexei, până la data de 15 februarie a anului în curs.