Scopul legii este, în cele din urmă, exceptarea de la depunerea declarațiilor a entităților formate doar din persoane fizice și eliminarea depunerii declarației anuale având în vedere obligația mai puternică de a depune o declarație oricând intervine o schimbare.  

 

Potrivit proiectului de lege, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților.  

 

Se scoate așadar obligația depunerii anuale de declarației, prevăzută în prezent în Legea 129/2019.  

 

Declarația ar urma să se depună, după înființare, numai dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, tot în termen de 15 zile, cum este și în prezent. Numai că s-ar elimina obligația depunerii în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.