• autoritățile și instituțiile publice stabilesc tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de respectivele autorități 
  • înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce privește condițiile și efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată. 
  • în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice emit actele administrative necesare punerii în aplicare a dispozițiilor privind stabilirea tipului de semnătură. 
  • actele emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, aceste acte fiind asimilate inscrisurilor autentice.  
  • obligațiile de a primi documente semnate electronic nu se aplică autorităților publice prevăzute în Constituția României, republicată, în titlul III, capitolul I, II și VI: Parlamentul, Președintele României, Autoritatea judecătorească.