• Numele și prenumele / Denumirea producătorului 
  • Seria și numărul atestatului de producător
  • Denumirea produsului
  • Localitatea de origine
  • Data obținerii produsului
  • Prețul de vânzare
     

Producătorii agricoli au obligația afișării la locul de vânzare a etichetei de produs, pusă la dispoziție de administratorii piețelor. Administratorii piețelor au obligația de a informa organele competente pentru verificarea activității de comercializare cu produse agricole despre neafișarea la locul de vânzare, de către producătorii agricoli, a etichetei de produs.

 

Neafișarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs se sancționeazv cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei;