Ce se dorește? 
 
Forma propusă de Guvern, prin Ministerul Economiei, ar urma să impună persoanellor juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare și de tipul de proprietate, obligația de a întocmi situația privind facturile restante mai mari de 10.000 lei individual sau cumulând 10.000 lei pe același creditor/debitor și mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadentă, dacă scadența este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, cu sediul în România. 
 
Ce trebuie să cuprindă evidența? 
 
Pentru debitori, elemente de identificare a calitătii de debitor, respectiv: 
1. denumirea, sediul social și codul fiscal; 
2. denumirea, sediul social și codul fiscal ale creditorului; 
3. numărul, data emiterii, scadența, dacă este clar specificată, valoarea și soldul facturii ce urmează să fie plătită creditorului; 
 
Pentru creditori, elemente de identificare a calitătii de creditor, respectiv:  
1. denumirea, sediul social și codul fiscal; 
2. denumirea, sediul social și codul fiscal ale debitorului; 
3. numărul, data emiterii, scadența, dacă este clar specificată, valoarea și soldul facturii ce urmează să fie incasată de la debitor. 
 
Ce se face cu aceste evidențe? 
 
Situațiile astfel întocmite se vor depune în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente. Aceastea se actualizează de către contribuabili, persoane juridice, în decurs de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite. 
 
Sancțiuni prevăzute pentru nerespectarea obligațiilor legale:  
 
Constituie contravenții și se sancționează cu amendă, următoarele:  
a) netinerea și neactualizarea de către contribuabilul, persoană juridică, a evidenței obligațiilor de plată și a evidenței creanțelor-nerespectarea obligației se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 lei; 
b) netransmiterea de către contribuabilul a situatiiilor legale-sancțiunea constă în amendă de la 1.000 la 5.000 lei; 
c) nerespectarea de către orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidențialitatea informațiilor, datelor și situațiilor-sancțiune amendă de la 1.000 la 5.000 lei.  

 

Atenție! Măsura este în formă de proiect și nu se aplică momentan societăților cu capital privat, forma actuală aplicându-se doar de către persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat.