Pentru a beneficia de amânarea la plată chiriei, beneficiarii legii  trebuie să pună la dispoziția organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.  

 

Chiria lunară specificată în actul adițional nu trebuie să fie mai mare decât chiria lunii februarie și nu poate depăși 10.000 lei în cazul persoanelor juridice și 2.000 lei în cazul persoanelor fizice.  

 

Locatarii care beneficiază de prevederile prezentei legi sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020. 

 

Facilitățile prevăzute de această lege se aplică pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.