Înregistrarea în SPV a persoanelor fizice

 

ANAF mai reamintește că aprobarea înrolării în mediul electronic în Spațiul Privat Virtual a persoanelor fizice, care se înregistrează cu nume utilizator și parolă, se poate realiza de la distanță și prin identificarea cu numerele atribuite următoarelor documente acceptate de aplicație: 

1. notificarea privind destinația sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult (emise începând cu data de 05.03.2018) 
2. notificare privind nedepunerea în termen a Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (emise începând cu data de 09.10.2017) 
3. notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și _____ de către persoana fizică sosită în România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 07.04.2020)  notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și _____ de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 07.04.2020) 
5. notificare privind nedepunerea în termen a declarației de venit (emise începând cu data de 09.01.2017) 
6. notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere (emise începând cu data de 09.01.2017) 
7. decizie de impunere - emisă începând cu anul 2013 sau 
8. decizie referitoare la obligații de plată accesorii-emisă începând cu anul 2013 sau 
9. somație - emisă începând cu data de 01.01.2015. 
10. numărul scrisorii primită în anul 2018 de la Ministerul Finanțelor Publice, referitoare la înrolarea în acest serviciu. 

 

Sursa: ANAF