Potrivit acestuia,  

Operatorii economici în cazul cărora au fost încheiate documente de control pentru încălcarea drepturilor consumatorilor cu privire la viața, sănătatea și securitatea acestora și prin care au fost dispuse măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor, fabricației, comercializării produselor sau a utilizării acestora la prestarea serviciilor sunt obligați ca, pe ușa de acces sau la intrarea în locația unde își desfășoară activitatea sau la punctul de lucru, să păstreze afișată placheta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Obligația rămâne în vigoare pană când organele de control ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor constata remedierea deficiențelor. 

 

Model placheta: 

Placheta ANPC oprire temporară activitate