Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc

 

A. Măsuri generale

Prezentul regulament de măsuri reprezintă setul minimal de reguli care vor fi adaptate la nivel de societate care realizează activitatea economică de exploatare a jocurilor de noroc în funcție de specificul activității, de dimensiunea locațiilor în care se realizează respectiva activitate economică și alte condiții specifice.

Fiecare organizator de jocuri de noroc va emite propriile proceduri privind siguranța sanitară la nivel de puncte de lucru pornind de la prezentul regulament de măsuri, de la Recomandările de sănătate publică pentru măsuri specifice ce vor fi dispuse de instituțiile competente privind reluarea activității după încetarea stării de urgență și Măsurile de prevenire și control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 publicate periodic de Ministerul Afacerilor Interne.

 

B. Măsuri pentru activitatea în locațiile dedicate pentru jocuri de noroc

1. Organizarea locațiilor

 • Aparatele electronice sau mesele de joc pentru jocuri de noroc vor fi scoase din funcțiune și/sau mutate pentru a permite distanțarea de cel puțin 1,5 metri între participanți sau, în funcție de situație, se vor monta panouri separatoare.
 • Orice zonă în care se va produce aglomerație va fi marcată în mod clar pentru distanțarea fizică adecvată: de exemplu, lângă casierie, în spatele aparatelor presupus a fi ocupate sau la intrare.
 • Se va păstra distanța minimă de 1,5 m între angajați, personalul care deservește activitatea organizatorului, participanții la joc și orice altă persoană care intră în incinta punctului de lucru.
 • Nu se permite staționarea în sala de joc a persoanei care nu are intenția de a începe sau are deja încheiată sesiunea de joc.
 • Orice aparat/automat de cafea, alte produse și/sau dozator de apă vor putea fi manipulate doar de către angajații punctelor de lucru.
 • Pentru servirea băuturilor și produselor alimentare se vor utiliza recipiente de unică folosință;
 • Acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acestea vor fi așezate într-o cutie separată în vederea dezinfecției cu produse biocide avizate/autorizate pentru suprafețe.
 • Pentru jocul de cazino distanța între clienți în jurul meselor de joc va fi de cel puțin 2 m, realizată prin dispunerea adecvată a meselor. În cazul în care distanța nu poate fi respectată se pot instala panouri separatoare între clienți sau mese.
 • Pentru jocul de bingo:

a) distanța între clienți în jurul meselor de joc va fi de cel puțin 1,5 m, realizată prin dispunerea adecvată a scaunelor și prin dimensiunile și forma meselor. În cazul în care distanța nu poate fi respectată, se pot instala panouri separatoare între clienți sau mese;
b) la posturile fixe de la pupitrul central de comandă a instalației, între membrii personalului operator va fi păstrată aceeași distanță minimă de 1,5 m sau, în funcție de situație, se vor monta separatoare între posturi;
c) personalul mobil de deservire a jucătorilor cu cartoane de joc va distribui și va colecta cartoanele la mese pe zona desemnată astfel încât să se respecte distanța minimă de prevenție. Această etapă a jocului se va realiza cu minimul de interacțiune cu clienții.

 

2. Numărul de participanți dintr-o locație

 • Numărul maxim de participanți admiși simultan în locație va fi de 1 persoană/4 mp, în faza de alertă/prevenție, cu relaxarea măsurii în momentul relaxării restricțiilor la nivel național.
 • Este permis un singur client per aparat electronic pentru jocuri de noroc.
 • Angajații se vor asigura că jucătorii/clienții nu se concentrează în jurul aparatelor de joc.

 

C. Reguli care privesc angajații

1. Informarea angajaților

 • Managerii/Responsabilii locațiilor specializate își vor însuși propriul regulament de măsuri de prevenție și protecție, vor semna pentru luarea la cunoștință și vor avea obligația de a se asigura că toți angajații din subordine au fost instruiți, au luat la cunoștință, au primit materialele necesare și le folosesc corespunzător.
 • Pentru toata perioada în care trebuie aplicat regulamentul de măsuri de prevenire și protecție vor avea loc instruiri periodice ale angajaților.
 • Se va proceda la afișarea materialelor informative la locul de muncă, în zone vizibile (de exemplu, intrare, recepție, toalete, afișarea tehnicii corecte de spălare a mâinilor și dezinfecție a acestora, afișarea purtării corecte a măștii).

 

D. Reguli care privesc participanții la activitatea de jocuri de noroc

1. Obligațiile clienților

 • Accesul clienților care au fost în contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2 sau care vin din zone de risc este interzis. Interdicția va fi comunicată prin materiale de informare (afișe) la intrarea în săli.
 • Se interzice accesul persoanei care prezintă simptome de tipul: temperatură mai mare de 37,3°C, dificultăți de respirație, tuse frecventă, oboseală, stare generală modificată.
 • Accesul în interiorul sălii de joc al clienților se va face, obligatoriu, cu mască ce va fi purtată pe tot parcursul vizitei clientului în locație.
 • Clienții au obligația de a își igieniza adecvat mâinile fie prin spălare cu apă și săpun, fie prin utilizarea dezinfectanților avizați pentru mâini, pe bază de alcool, acolo unde nu există grupuri sanitare (la intrare și ulterior la punctele de joc).
 • Participanții la joc au obligația de a păstra distanța de 1,5 m față de alte persoane din incinta locației.
 •