Se elimină așadar obligația ca termenul de plată să fie de cel mult 30 zile calendaristice, părțile fiind libere să stabilească termenele de plată în funcție de rezultatele propriilor negocieri.  

 

Totodată se modifică și termenul de plată pentru produsele alimentare proaspete. Dacă în prezent termenul de plată nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor noii legi, termenul maxim de plată pentru produsele alimentare proaspete este de 14 zile.  

 

Nerespectarea prevederilor privind stabilirea termenelor de plată se sancționează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.