Potrivit actului normativ mai sus invocat,  

Art. 1 - Pentru semestrul II al anului 2019, începând cu luna octombrie 2019, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 1.045/2018, este de 460 lei.  
  
 Art. 2 - Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele 2 luni ale anului 2020, respectiv februarie 2020 și martie 2020 

 

Ce sunt tichetele de creșă și cum se pot utiliza 

 

Potrivit Legii nr. 165/2018, tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de pană la 2 ani, respectiv de pană la 3 ani în cazul copilului cu handicap. 

 

Tichetele de creșă se pot utiliza doar pentru plata taxelor la creșă unde este înscris copilul. Ele se acordă, la cerere, unuia dintre părinti sau tutorelui căruia i-a fost încredințat copilul, pe baza livretului de familie. De tichetele de creșă nu pot beneficia asistenții maternali profesioniști sau persoanele la care este găzduit copilul și pentru care s-a aplicat măsura plasamentului în regim de urgentă.