Voucherul se acordă copiilor care îndeplinesc condițiile enumerate anterior care se legitimează în cadrul unui club sportiv începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 30 noiembrie 2020. 

 

Voucherul este netransmisibil, având o perioadă de valabilitate de 6 luni de la data tipăririi. 

 

Pentru a putea beneficia de vouchere, copiii se vor legitima la un club sportiv, deținător al unui certificat de identitate sportivă. 

 

Cererea pentru acordarea voucherelor se depune de către părintele sau reprezentantul legal al copiilor, la clubul sportiv la care acestea se legitimează.