Declarația de inactivitate 2019 - formular ANAF


Declararea faptului că de la înființare până la data de 31.12.2018 entitatea nu a desfășurat activitate se face utilizând formularul S1046, actualizat de ANAF în data de 30.12.2017*, care se poate descărca accesând link-ul de mai jos:   

* formularul a fost actualizat în data de 30.12.2017 dar a fost inclus în setul de formulare aferente exercițiului financiar 2018, de unde înțelegem că se utilizează formularul de anul trecut, în care se actualizează data. Formularul din link-ul de mai jos are data actualizată pentru 31.12.2018. 

 

 Declarația de inactivitate pentru anul 2018, formular de utilizat în 2019


Termen depunere declarație inactivitate 2018


Termenul pentru depunerea declarației de inactivitate pentru anul 2018 este 1 Martie 2019 (60 de zile de la încheierea exercițiului financiar).   


Formularul se va depune în format electronic (cu semnătura electronică) sau în format hârtie, alături de formatul electronic (un CD cu formularul electronic). Acest din urmă formular se poate depune la ghișeu sau prin poștă, cu confirmare de primire.   


Ce cuprinde declarația de inactivitate


 Declarația de inactivitate va cuprinde toate datele de identificare a entității: 
- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); 
- adresa și numărul de telefon; 
- numărul de înregistrare la registrul comerțului; 
- codul unic de înregistrare; 
- capitalul social. 


 Declarația de inactivitate pentru anul 2018, formular de utilizat în 2019


Sursa: Legea 82 / 1991, Ordin 10 /2019, ANAF