Termen depunere declarație inactivitate la 31.12.2019


Termenul pentru depunerea declarației de inactivitate pentru anul 2019 este 2 Martie 2020 (60 de zile de la încheierea exercițiului financiar)


Formularul se va depune în format electronic (cu semnătura electronică) sau în format hârtie, alături de formatul electronic (un CD cu formularul electronic). Acest din urmă formular se poate depune la ghișeu sau prin poștă, cu confirmare de primire.   


Ce cuprinde declarația de inactivitate


 Declarația de inactivitate va cuprinde toate datele de identificare a entității: 
- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); 
- adresa și numărul de telefon; 
- numărul de înregistrare la registrul comerțului; 
- codul unic de înregistrare; 
- capitalul social. 


 Declarația de inactivitate pentru 31.12.2019, formular de utilizat în 2020


Sursa: Legea 82 / 1991, Ordin 3.781 /2019, ANAF