Declarația de inactivitate pentru anul 2018: model formular 2019, termen pentru depunere

Publicat de TheExperts | Data: 13.02.2019 | Categorie: Situatii financiare

Declarația de inactivitate (model 2019) se depune de către persoanele juridice care nu au desfășurat activitate de la constituire până la data de 31.12.2018. Termenul pentru depunerea declarației de inactivitate este de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar. 

Situații financiare 2018 - MFP a publicat ordinul privind întocmirea și depunerea acestora

Publicat de TheExperts | Data: 14.01.2019 | Categorie: Situatii financiare

Situații financiare 2018: MFP a publicat ordinul 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Societățile pot întocmi și depune situațiile financiare la 30 septembrie, în scopul ridicării de dividende interimare

Publicat de TheExperts | Data: 02.10.2018 | Categorie: Situatii financiare

Situațiile financiare interimare la 30 septembrie pot fi deja întocmite / depuse, în acest moment asigurându-se toate condițiile necesare. Antreprenorii, asociați sau acționari, pot ridica deja, sub formă de dividende, profitul realizat până la sfârșitul trimestrului III. 

Situații financiare interimare: ANAF a publicat formularele .pdf

Publicat de TheExperts | Data: 01.10.2018 | Categorie: Situatii financiare

Situațiile financiare interimare pot fi deja întocmite, ANAF postând pe site-ul propriu formularele necesare întocmirii și depunerii acestora. Prima perioadă pentru care se pot întocmi și depune situații financiare interimare este Trimestrul III 2018. 

Situații financiare interimare întocmite cu scopul repartizării de dividende în timpul anului

Publicat de TheExperts | Data: 18.09.2018 | Categorie: Situatii financiare

Întocmirea de situații financiare interimare este una dintre obligațiile pe care trebuie să le respecte societățile care acordă dividende interimare. Acestea trebuie întocmite ori de câte ori se optează pentru repartizarea trimestrială a dividendelor. 

Declarația de inactivitate pentru anul 2017: model formular 2018, termen pentru depunere

Publicat de TheExperts | Data: 02.01.2018 | Categorie: Situatii financiare

Update: Declarația de inactivitate pentru anul 2018: model formular 2019, termen pentru depunere   Declarația de inactivitate (model 2018) se depune de către persoanele juridice care nu au desfășurat activitate de la constituire până la data de 31.12.2017. Termenul pentru depunerea declarației de inactivitate este de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar. 

MFP a publicat proiectul de ordin pentru situațiile financiare și raportările contabile anuale pentru 31.12.2017

Publicat de TheExperts | Data: 18.12.2017 | Categorie: Situatii financiare

Proiectul de ordin publicat de ANAF reglementează aspectele legate de situațiile financiare și raportările contabile anuale la 31.12.2017 dar prevede și modificări și completări ale reglementărilor contabile, respectiv modificări ale Ordinului 1802/2014.