Declarația de inactivitate 2018 - formular ANAF

 

Declararea faptului că de la înființare până la data de 31.12.2017 entitatea nu a desfășurat activitate se face utilizând formularul S1046, actualizat de ANAF în data de 30.12.2017, care se poate descărca accesând link-ul de mai jos:  


Declarația de inactivitate pentru anul 2017, formular de utilizat în 2018

 

Termen depunere declarație inactivitate 2018


Termenul pentru depunerea declarației de inactivitate pentru anul 2017 este 1 Martie 2018 (60 de zile de la încheierea exercițiului financiar).  
Formularul se va depune în format electronic (cu semnătură electronică) sau în format hârtie, alături de formatul electronic (un CD cu formularul electronic). Acest din urmă formular se poate depune la ghișeu sau prin poștă, cu confirmare de primire.  
 

Cine depune declarația de inactivitate

 

Formularul care atestă că nu s-a desfășurat activitate în 2017 se depune de către:  

  • operatori economici-societăți comerciale precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor societăți cu sediul în străinătate; 
  • persoanele juridice fără scop patrimonial; 
  • entități autorizate, reglementate și supravegheate de BNR; 
  • entități autorizate, reglementate și supravegheate de ASF. 

  
Declarația de inactivitate constă într-un formular în care se completează datele entității pentru care se declară inactivitatea, iar prin transmiterea formularului administratorul sau persoana care gestionează entitatea respectivă declară că "entitatea menționată nu a desfășurat activitate de la data înființării și până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare", respectiv 31.12.2017. 

 

Fișier atașat: Declarație inactivitate 2018