Cota redusă de 5% pentru dreptul de utilizare a facilităților sportive

 

În plus, o nouă activitate ar putea beneficia de reducerea la 5% a cotei de TVA, respectiv dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 (Activități ale bazelor sportive) și 9313 (Activități ale centrelor de fitness). 
 
Potrivit Proiectului de OUG, la art. 291 alin (3) (care prevede aplicarea cotei de 5%)se introduce și  

f) dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l)." 

 

Cota de TVA de 5% se aplică pentru noi tipuri de servicii

 

În plus, litera b) a alin (3) al aceluiași articol 291 ar urma să se modifice, incluzând, noi activități pentru care cota de TVA aplicabilă să fie de 5%, respectiv:  

„b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);” 

 

De ce se dorește reducerea cotei de TVA

 

Potrivit expunerii de motive care însoțește proiectul de OUG pentru modificarea Codului fiscal,  reducerea cotei de TVA constituie o măsură de natură a spori echitatea, prin îmbunătățirea distribuției veniturilor sau prin faptul că anumite bunuri devin mai accesibile pentru întreaga populație, contribuie totodată la creșterea productivității și, implicit, la creșterea eficienței economice, 
 
În ceea ce privește extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru activități sportive și recreative, servicii de cazare, restaurant și catering, aceasta ar constitui o măsură de natură a contribui în mod esențial la reducerea evaziunii fiscale și la crearea unui climat competitiv adecvat în acest domeniu. 

 

Cotele reduse de TVA în România

 

România aplică două cote reduse de TVA, respectiv cotele de 9% și 5%.  

Cota redusă de TVA de 9% a fost reintrodusă la data de 1 ianuarie 2004, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în perioada 2000-2003 fiind aplicată doar cota standard de TVA de 19%. Această cotă se aplică pentru livrarea/prestarea mai multor categorii de bunuri și servicii, printre care menționăm: manuale școlare, cărți, ziare și reviste, proteze, produse ortopedice, medicamente, servicii de cazare. De la 1 septembrie 2013 cota redusă de TVA de 9% se aplică și pentru pâine, specialități de panificație, anumite tipuri de făină, grâu și secară. De la 1 iunie 2015 aceasta se aplică și la alimente și servicii de restaurant și catering, iar din 2016 la livrarea de apă potabilă și a apei pentru irigații în agricultură (ianuarie 2016) și livrarea de îngrășăminte și pesticide pentru agricultură, semințe, prestări de servicii în agricultură (august 2016). 

Cota redusă de 5% a fost introdusă din ianuarie 2009 pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale. Începând cu 1 ianuarie 2016 a fost extinsă la manuale școlare, cărți, ziare, reviste, accesul la castele, muzee, monumente, grădini. 

 

Prin prezentul proiect de OUG se propune, așadar, extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru următoarele categorii: 

  • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping; 
  • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10; 
  • dreptul de utilizare a facilităților sportive  ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităților din economia națională-CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l); 
  • serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităților din economia națională-CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007. 

 

Măsura are în vedere stimularea turismului în România, reducerea evaziunii fiscale, creșterea consumului intern și stimularea creșterii economice. 
  
Sursa: MFP