Reguli privind scoaterea din evidența a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

 

Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Soluționarea cererii de scoatere a persoanelor impozabile din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA trebuie să fie până cel târziu la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 

Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență are obligația să depună ultimul decont de taxă indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligația să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu. 

 

Iată ce prevede Codul fiscal referitor la scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA: 

 

Art. 310, alin (7):  
Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 care în cursul anului calendaristic precedent nu depășește plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de scutire pentru anul în curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 322. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligația de a soluționa solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 . Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență are obligația să depună ultimul decont de taxa prevăzut la art. 323, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 322, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligația să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu. 

 

Anularea înregistrării în scopuri de TVA


Urmare a cererii prin care se solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, organele fiscale procedează la anularea înregistrării în scopuri de TVA.  

 

Astfel, potrivit art. 316, alin (11), lit g), 

(11) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol: 
g) în situația persoanelor impozabile care solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310 sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151

 

Tot mâine este termen și pentru depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.