Întreaga sumă, atât partea cuvenită zilelor lucrate, cât și partea reprezentând indemnizația de șomaj tehnic (asimilată salariului), trebuie înregistrată în contul de cheltuieli aferente salariilor.  

 

Înregistrarea salariilor brute:

641

Cheltuieli cu salariile personalului

=

421

Personal - salarii datorate

Venitul salarial cuvenit, inclusiv indemnizația pentru șomaj tehnic

O soluție alternativă ar putea fi reprezentată de înregistrarea în contul 421 - Personal - salarii datorate, folosind analitice distincte, a următoarelor:  

  • 421.A1 - salariul cuvenit pentru activitatea desfășurată, sporuri, prime, etc. - inclusiv partea din indemnizația de șomaj tehnic suportată de către angajator (acolo unde este cazul);
  • 421.A2 - indemnizația de șomaj tehnic suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.  

 

Reținerea contribuțiilor sociale:


În ceea ce privește contribuțiile sociale, exprimăm nevoia de a separa sumele reținute din venitul brut, pentru că au scadențe diferite:  

  • sumele reprezentând reținerile din salarii aferente salariului realiat pentru munca prestată, prime, sporuri, indemnizația de șomaj tehnic suportată de către angajator au scadența pe data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a fost realizat venitul;
  • sumele reprezentând reținerile din indemnizația de șomaj tehnic suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj au scadență data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj. 

 

Rămâne de văzut cum va arată noua declarație 112, referitor la împărțirea pe scadențe a sumelor.  

 

Prin urmare, se vor reține și înregistra următoarele:  

  • Reținerile din salariul realizat și alte elemente, mai puțin indemnizația de șomaj tehnic suportată de stat:  

421

Personal - salarii datorate

=

4315.A1

Contribuția de asigurări sociale

Valoare CAS 25%

421

Personal - salarii datorate

=

4316.A1

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

 

Valoare CASS 10%

421

Personal - salarii datorate

 = 

444.A1

Impozitul pe venituri de natura salariilor 

Valoare impozit pe salarii 10%

  • Înregistrarea contribuției asiguratorie pentru muncă 

646

Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă

=

436

Contribuția asiguratorie pentru muncă

Valoare CAM 2.25% 

 

  • Reținerile din indemnizația de șomaj tehnic suportată de stat:

421

Personal - salarii datorate

=

4315.A2

Contribuția de asigurări sociale

Valoare CAS 25%

421

Personal - salarii datorate

=

4316.A2

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Valoare CASS 10%

421

Personal - salarii datorate

=

444.A2

Impozitul pe venituri de natura salariilor 

Valoare impozit pe salarii 10%

Pentru indemnizațiile de șomaj tehnic suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj nu se datorează CAM. 

 

Referitor la data înregistrării, suntem de părere că sumele se calculează, împreună, prin intermediul aceluiași stat de salarii, și se înregistrează, conform propunerii de mai sus, la 31.03.2020.  Costurile aferente salariilor lunii martie trebuie recunoscute, ca atare, în luna martie.  

 

Considerăm, așadar, că angajatorul trebuie să recunoască, în propriile costuri, întreaga sumă aferentă salariilor: atât partea cuvenită salariatului pentru munca prestată, cât și partea reprezentând indemnizația de șomaj tehnic acordată (fie că este sau nu suportată de stat).  

 

Indemnizațiile suportate de stat, respectiv șomajul tehnic, constituie un o subvenție de exploatare.  

 

Pentru indemnizațiile suportate din bugetul asigurărilor de șomaj aferente lunii martie se recunoaște un venit (care să acopere cheltuiala astfel înregistrată) și se recunoaște o creanță, pentru suma reprezentând indemnizația suportată de stat.  

4452

= 7414

Indemnizația suportată de stat

Înregistrarea se face tot la data de 31.03.2020, pentru a conecta venitul la cheltuiala aferentă salariilor înregistrate pentru partea reprezentând șomajul tehnic suportat de stat.  

 

Ulterior, la momentul primirii banilor de la bugetul de șomaj, se înregistrează încasarea, astfel:  

5121

Conturi la bănci în lei

= 4452

Suma primită

Până pe data de 25 aprilie, când intervine prima scadență de plată, se înregistrează plățile aferente reținerilor din salarii și CAM-ul:  

4315.1

Contribuția de asigurări sociale

=

5121

Conturi la bănci în lei

Valoare CAS 25%

4316.1

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

=

5121

Conturi la bănci în lei

Valoare CASS 10%

444.1

Impozitul pe venituri de natura salariilor 

=

5121

Conturi la bănci în lei

Valoare impozit pe salarii 10%

436 =

5121

Conturi la bănci în lei

Valoare CAM 2.25%

Până pe data de 25 mai, când intervine a doua scadență de plată, se înregistrează plățile aferente reținerilor din salarii pentru partea aferentă șomajului tehnic:

4315.2

Contribuția de asigurări sociale

=

5121

Conturi la bănci în lei

Valoare CAS 25%

4316.2

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

=

5121

Conturi la bănci în lei

Valoare CASS 10%

444.2

Impozitul pe venituri de natura salariilor 

=

5121

Conturi la bănci în lei

Valoare impozit pe salarii 10%