Potrivit prevederilor legale în vigoare,  contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor specifice asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. 


În cazul în care contribuția de asigurări sociale astfel calculată este mai mică decât contribuția de asigurări sociale stabilită pentru salariații în cauză, diferența se plătește de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit. 
  
Aceeași regulă aplicabilă CAS este valabilă, în prezent, și în cazul CASS.  
  
Regula nu se aplică în toate cazurile în care sunt încheiate contracte de muncă cu timp parțial, exceptându-se persoanele fizice aflate în una dintre următoarele situații: 

a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta pană la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare; 
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de pană la 18 de ani; 
c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi; 
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii; 
e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară. 

 

Aplicarea CAS și CASS la nivelul salariului minim brut a fost inclusă în august 2017.