Un alt aspect rămas nereglementat este cel referitor la contribuabilii plătitori de impozit pe profit care aplică anul fiscal modificat sau pentru cei care plătesc, concomitent, și impozit specific unor activități, dar și impozit pe profit.

 

Prevederea actuală are în vedere plătitorii de impozit pe profit la modul general, vizându-i pe toți contribuabilii plătitori de impozit pe profit, însă, în cazul celor care au optat pentru anul fiscal modificat, lipsește o referință privind termenele scadente de plată diferite, așa cum s-a și prevăzut, inițial, în cadrul alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020, prin încadrarea termenului scadent în perioada 25 aprilie - 25 iunie 2020, în scopul aplicării bonificației pentru toți contribuabilii vizați de acest act normativ.

 

Totodată, în același sens, sunt necesare completări, în condițiile în care ultimele modificări introduse nu au avut în vedere și prevederi corespunzătoare pentru plătitorii de impozit specific unor activități, care, în anumite situații prevăzute de lege, trebuie să efectueze plăți cu titlu de impozit pe profit, concomitent cu plăți reprezentând impozit specific unor activități.
 

În aceste condiții, noile prevederi referitoare la bonificațiile acordate contribuabililor pentru plata în termen a impozitului datorat, pentru trimestrele II și III ale anului 2020, ar urma să fie: 

„(11) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

(2) Prevederile alin. (1) și alin. (11) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificația prevăzută de alin. (1) dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie - 25 iunie 2020 inclusiv și respectiv de alin. (11) dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie – 25 septembrie inclusiv, și în perioada 26 septembrie - 25 decembrie 2020 inclusiv.

(3) Prevederile alin. (1) și alin. (11) se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II și III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.”

Spunem ar urma pentru că textul aparține unui proiect de OUG adoptat de Guvern aseară. Rămâne de văzut versiunea oficială, care urmează a fi publicată în Monitorul Oficial.