2. Trecerea de la neplătitor de TVA la plătitor de TVA (și invers)

 

Plafonul de scutire pentru TVA (cifra de afaceri până la care o societate nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA) este de 300.000 lei.   
Acest prag este un indicator în funcție de care o societate poate fi obligată să se înregistreze în scopuri de TVA. Înregistrarea în scopuri de TVA se poate face și prin opțiune. De asemenea, se poate opta pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA.  


Trecerea de la neplătitor de TVA la plătitor de TVA  

Identificăm următoarele situații:   

A. Societatea nu este înregistrată în scopuri de TVA, iar în luna decembrie 2018 a depășit plafonul de scutire de 300.000 lei – va trebui să se înregistreze în scopuri de TVA (Observație: Am precizat luna decembrie pentru că, în cazul în care depășirea se făcea în noiembrie, trebuiau deja îndeplinite obligațiile de mai jos).   

Ce obligații are societatea în acest caz  
Societatea trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon. Pentru scopul prezentului articol, luna depășirii este decembrie 2018, iar solicitarea înregistrării în scopuri de TVA trebuia făcută până în data de 10 ianuarie 2019. Societatea va fi înregistrată în scopuri de TVA începând cu 1 februarie 2019 – data de la care va începe să emită facturi cu TVA.  


B. Societatea nu este înregistrată în scopuri de TVA până la 31.12.2018, nu a realizat o cifră de afaceri mai mare de 300.000 lei, dar dorește înregistrarea în scopuri de TVA – depune documentația pentru înregistrarea în scopuri de TVA (Acest caz nu face obiectul prezentului material).  

 

Trecerea de la plătitor de TVA la neplătitor de TVA  

Societățile înregistrate în scopuri de TVA care în 2018 nu au depășit plafonul de 300.000 lei pot solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA – devin neplătitoare de TVA.  

 

Cazuri în care nu se fac modificări  

Indiferent de nivelul cifrei de afaceri realizată în anul 2018, societățile înregistrate în scopuri de TVA rămân înregistrate (dacă nu au săvârșit fapte care impun anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA).  

Societățile neînregistrate în scopuri de TVA și care în 2018 nu au depășit plafonul de scutire de 300.000 lei rămân neînregistrate în scopuri de TVA (dacă nu optează pentru înregistrare). 

 

3. Modificarea vectorului fiscal: TVA lunar / trimestrial

 

Deși perioada fiscală pentru TVA este luna calendaristică, prin excepție, persoanele înregistrate în scopuri de TVA care nu depășesc nivelul de 100.000 euro / an al cifrei de afaceri depun decontul de TVA și plătesc TVA trimestrial.   

Situații posibile:   

  • în 2018 societatea a declarat / plătit TVA trimestrial și a realizat o cifră de afaceri mai mică de 100.000 euro – în 2019 va declara / plăti TVA trimestrial (trebuie să depună declarația 094 până la data de 25 ianuarie 2019);  
  • în 2018 societatea a declarat / plătit TVA trimestrial și a realizat o cifră de afaceri mai mare de 100.000 euro – în 2019 va declara / plăti TVA lunar (trebuie să depună declarația 010 pentru modificarea vectorului fiscal în materie de TVA din trimestrial în lunar - până la data de 15 ianuarie 2019);  
  • în 2018 societatea a declarat / plătit TVA lunar și a depășit plafonul de 100.000 euro pentru cifra de afaceri – rămâne plătitor de TVA lunar și nu face modificări;  
  • în 2018 societatea a declarat / plătit TVA lunar și nu a depășit plafonul de 100.000 euro pentru cifra de afaceri – trebuie să schimbe vectorul fiscal pentru TVA din lunar în trimestrial și depune declarația 010 până la data de 15 ianuarie 2019. 

 

4. Intrarea / ieșirea din sistemul de TVA la încasare  


Nivelul cifrei de afaceri este important și pentru intrarea în / ieșirea din sistemul de TVA la încasare. Plafonul stabilit pentru acest scop este de 2.250.000 lei.   


Pot fi întâlnite următoarele situații:   

  • Societatea nu a aplicat sistemul de TVA la încasare în 2018, nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei pentru cifra de afaceri și nu își exercită opțiunea de aplicare a regimului de TVA la încasare: aplică în continuare regimul normal;  
  • Societatea nu a aplicat sistemul de TVA la încasare în 2018, nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei pentru cifra de afaceri, dar își exercită opțiunea de aplicare a regimului de TVA la încasare: solicita înregistrarea în registrul persoanelor care aplică sistemul de TVA la încasare și aplică regimul special începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale;  
  • Societatea a aplicat în 2018 sistemul de TVA la încasare și nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei: poate să aplice în continuare acest sistem sau poate solicita ieșirea din sistem (condiție suplimentară).  
  • Societatea a aplicat în 2018 sistemul de TVA la încasare și a depășit în decembrie plafonul de 2.250.000 lei: va solicita radierea din registrul persoanelor care aplică sistemul de TVA la încasare și va aplica sistemul de TVA la încasare doar până la 31.01.2019. 

 

5. Declarația privind cifra de afaceri (094)

 

Declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent-se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.  


 
6. Vectorul fiscal pentru declararea / plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit

 

Acest aspect are o aplicabilitate restrânsă odată cu modificarea criteriilor de încadrare a societăților în categoria microintreprinderilor.   
Totuși, depun declarația 112 și plătesc impozitul pe venit și contribuțiile salariale trimestrial persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv.  


 
7. Trecerea de la norma de venit la impunerea în sistem real

 

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv.