De altfel, obligația suspendării depunerii declarației privind beneficiarul real era prevăzută în OUG 29 / 2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare 

Art. XI.-
(1) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) și 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgentă se suspendă depunerea acestei declarații. 

 

Sursa: ONRC