De asemenea, potrivit OUG70/2020, declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă către ONRC, fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică, sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi întocmită și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerțului.  

În termenul prevăzut la alin. (1), declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerțului.

 

Prelungirea termenului vine după ce, la începutul stării de urgență, obligația depunerii fusese suspendată.