Așadar, prin proiectul de act normativ se propune tipul măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei care urmează să fie luate în ceea ce privește țările terțe cu grad înalt de risc, precum și aplicarea măsurilor de atenuare suplimentare care să completeze măsurile de cunoaștere a clientelei, în conformitate cu o abordare bazată pe riscuri și luând în considerare circumstanțele specifice relațiilor de afaceri sau tranzacțiilor comerciale.

 

Un segment important îl reprezintă autorizarea si/sau înregistrarea furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorilor de portofele digitale, obligație ce rezultă din dispozițiile art.47 alin.(1) din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE)2018/843.

 

Totodată, sunt incluse în sfera entităților raportoare

  • persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele este de 10 000 EUR sau mai mult;
  • persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată de zone economice libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele este de 10 000 EUR sau mai mult.”

 

Proiectul de ordonanță de urgență propune și unele intervenții asupra Legii nr. 129/2019 în vederea asigurării unei transpuneri cât mai corecte a Directivei (UE) 2015/849.