Conturile utilizează pentru înregistrarea operațiunilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

 

Operaţiunile înregistrate în aceste conturi privesc strict operaţiunile privind TVA prevăzute de OG nr. 23/2017, cu referire la:

  • operaţiuni de încasare a TVA aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor încasate, a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și a TVA aferente plăților cu carduri de debit/credit sau cu substitute de numerar pentru care există obligaţia transferului din contul curent propriu în contul de TVA;
  • operaţiuni de plată a TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor, TVA achitată la bugetul de stat, precum şi transferul de sume din conturile de TVA în alt cont de TVA.

 

Potrivit proiectului de ordin, se introduc conturile 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A)” şi 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A).

 

Prin intermediul acestor conturi se va ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi în valută aflate în conturi la bănci reprezentând TVA încasată de la clienţi, respectiv TVA  achitată către furnizori şi bugetul de stat, acestea permiţând dezvoltarea de analitice, corespunzător instituţiilor de credit şi unităţilor Trezoreriei Statului unde se află deschise conturile respective.
 

Atenție! Cele două conturi sunt prevăzute într-un proiect de ordin, nu se utilizează încă.