Clasa 2 - Conturi de imobilizări
  20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
    201. Cheltuieli de constituire (A)
    203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
    205. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (A)
    206. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (A)
    207. Fond comercial
      2071. Fond comercial pozitiv (A)
      2075. Fond comercial negativ (P)
    208. Alte imobilizări necorporale (A)
  21. Imobilizări corporale
    211. Terenuri și amenajări de terenuri (A)
      2111. Terenuri
      2112. Amenajări de terenuri
    212. Construcții (A)
    213. Instalații tehnice și mijloace de transport
      2131. Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) (A)
      2132. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (A)
      2133. Mijloace de transport (A)
    214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (A)
    215. Investiții imobiliare (A)
    216. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (A)
    217. Active biologice productive (A)
  22. Imobilizări corporale în curs de aprovizionare
    223. Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)
    224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare (A)
    227. Active biologice productive în curs de aprovizionare (A)
  23. Imobilizări în curs
    231. Imobilizări corporale în curs de execuție (A)
    235. Investiții imobiliare în curs de execuție (A)
  26. Imobilizări financiare
    261. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)
    262. Acțiuni deținute la entități asociate (A)
    263. Acțiuni deținute la entități controlate în comun (A)
    264. Titluri puse în echivalență (A)
    265. Alte titluri imobilizate (A)
    266. Certificate verzi amânate (A)
    267. Creanțe imobilizate
      2671. Sume de încasat de la entitățile afiliate (A)
      2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entitățile afiliate (A)
      2673. Creanțe față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)
      2674. Dobânda aferentă creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)
      2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
      2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
      2677. Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți (A)
      2678. Alte creanțe imobilizate (A)
      2679. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)
    269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
      2691. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)
      2692. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate (P)
      2693. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități controlate în comun (P)
      2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)
  28. Amortizări privind imobilizările
    280. Amortizări privind imobilizările necorporale
      2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
      2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
      2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)
      2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (P)
      2807. Amortizarea fondului comercial (P)
      2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
    281. Amortizări privind imobilizările corporale
      2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
      2812. Amortizarea construcțiilor (P)
      2813. Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)
      2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)
      2815. Amortizarea investițiilor imobiliare (P)
      2816. Amortizarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (P)
      2817. Amortizarea activelor biologice productive (P)
  29. Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor
    290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
      2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
      2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)
      2906. Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (P)
      2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)
    291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
      2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri (P)
      2912. Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P)
      2913. Ajustări pentru deprecierea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)
      2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)
      2915. Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare (P)
      2916. Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (P)
      2917. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive (P)
    293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție
      2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție (P)
      2935. Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare în curs de execuție (P)
    296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
      2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P)
      2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entități asociate și entități controlate în comun (P)
      2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
      2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entitățile afiliate (P)
      2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)
      2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
      2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate (P)


Clasa 3 - Conturi de stocuri și producție în curs de execuție
  30. Stocuri de materii prime și materiale
    301. Materii prime (A)
    302. Materiale consumabile
      3021. Materiale auxiliare (A)
      3022. Combustibili (A)
      3023. Materiale pentru ambalat (A)
      3024. Piese de schimb (A)
      3025. Semințe și materiale de plantat (A)
      3026. Furaje (A)
      3028. Alte materiale consumabile (A)
    303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
    308. Diferențe de preț la materii prime și materiale (A/P)
  32. Stocuri în curs de aprovizionare
    321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)
    322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
    323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)
    326. Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare (A)
    327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)
    328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)
  33. Producție în curs de execuție
    331. Produse în curs de execuție (A)
    332. Servicii în curs de execuție (A)
  34. PRODUSE
    341. Semifabricate (A)
    345. Produse finite (A)
    346. Produse reziduale (A)
    347. Produse agricole (A)
    348. Diferențe de preț la produse (A/P)
  35. STOCURI AFLATE LA TERȚI
    351. Materii și materiale aflate la terți (A)
    354. Produse aflate la terți (A)
    356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terți (A)
    357. Mărfuri aflate la terți (A)
    358. Ambalaje aflate la terți (A)
  36. Active biologice de natura stocurilor
    361. Active biologice de natura stocurilor (A)
    368. Diferențe de preț la active biologice de natura stocurilor (A/P)
  37. MĂRFURI
    371. Mărfuri (A)
    378. Diferențe de preț la mărfuri (A/P)
  38. Ambalaje
    381. Ambalaje (A)
    388. Diferențe de preț la ambalaje (A/P)
  39. Ajustări pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție
    391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)
    392. Ajustări pentru deprecierea materialelor
      3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
      3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
    393. Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție (P)
    394. Ajustări pentru deprecierea produselor
      3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)
      3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)
      3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)
      3947. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole (P)
    395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți
      3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți (P)
      3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți (P)
      3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți (P)
      3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți (P)
      3955. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terți (P)
      3956. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terți (P)
      3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți (P)
      3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți (P)
    396. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P)
    397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)
    398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)

Clasa 4 - Conturi de terți
  40. Furnizori și conturi asimilate
    401. Furnizori (P)
    403. Efecte de plătit (P)
    404. Furnizori de imobilizări (P)
    405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)
    408. Furnizori - facturi nesosite (P)
    409. Furnizori - debitori
      4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)
      4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)
      4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
      4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)
  41. Clienți și conturi asimilate
    411. Clienți
      4111. Clienți (A)
      4118. Clienți incerți sau în litigiu (A)
    413. Efecte de primit de la clienți (A)
    418. Clienți - facturi de întocmit (A)
    419. Clienți - creditori (P)
  42. Personal și conturi asimilate
    421. Personal - salarii datorate (P)
    423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
    424. Prime reprezentând participarea personalului la profit (P)
    425. Avansuri acordate personalului (A)
    426. Drepturi de personal neridicate (P)
    427. Rețineri din salarii datorate terților (P)
    428. Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul
      4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)
      4282. Alte creanțe în legătură cu personalul (A)
  43. Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate
    431. Asigurări sociale
      4311. Contribuția unității la asigurările sociale (P)
      4312. Contribuția personalului la asigurările sociale (P)
      4313. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)
      4314. Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate (P)
      4315. Contribuția de asigurări sociale (P)
      4316. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)
      4318. Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate1;
    436. Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)
    437. Ajutor de șomaj
      4371. Contribuția unității la fondul de șomaj (P)
      4372. Contribuția personalului la fondul de șomaj (P)
    438. Alte datorii și creanțe sociale
      4381. Alte datorii sociale (P)
      4382. Alte creanțe sociale (A)
  44. Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate
    441. Impozitul pe profit și alte impozite
      4411. Impozitul pe profit (P)
      4415. Impozitul specific unor activități (P)
      4418. Impozitul pe venit  (P)
    442. Taxa pe valoarea adăugată
      4423. TVA de plată (P)
      4424. TVA de recuperat (A)
      4426. TVA deductibilă (A)
      4427. TVA colectată (P)
      4428. TVA neexigibilă (A/P)
    444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
    445. Subvenții
      4451. Subvenții guvernamentale (A)
      4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții (A)
      4458. Alte sume primite cu caracter de subvenții (A)
    446. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)
    447. Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (P)
    448. Alte datorii și creanțe cu bugetul statului
      4481. Alte datorii față de bugetul statului (P)
      4482. Alte creanțe privind bugetul statului (A)
  45. Grup și acționari/asociați
    451. Decontări între entitățile afiliate
      4511. Decontări între entitățile afiliate (A/P)
      4518. Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate (A/P)
    453. Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun
      4531. Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate
      4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)
    455. Sume datorate acționarilor/asociaților
      4551. Acționari/Asociați - conturi curente (P)
      4558. Acționari/Asociați - dobânzi la conturi curente (P)
    456. Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)
    457. Dividende de plată (P)
    458. Decontări din operațiuni în participație
      4581. Decontări din operațiuni în participație - pasiv (P)
      4582. Decontări din operațiuni în participație - activ (A)
  46. Debitori și creditori diverși
    461. Debitori diverși (A)
    462. Creditori diverși (P)
    463. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (A).
    466. Decontări din operațiuni de fiducie
      4661. Datorii din operațiuni de fiducie (P)
      4662. Creanțe din operațiuni de fiducie (A)
  47. Conturi de subvenții, regularizare și asimilate
    471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
    472. Venituri înregistrate în avans (P)
    473. Decontări din operațiuni în curs de clarificare (A/P)
    475. Subvenții pentru investiții
      4751. Subvenții guvernamentale pentru investiții (P)
      4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții (P)
      4753. Donații pentru investiții (P)
      4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)
      4758. Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P)
    478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P)
  48. Decontări în cadrul unității
    481. Decontări între unitate și subunități (A/P)
    482. Decontări între subunități (A/P)49. Ajustări pentru deprecierea creanțelor    
    490. Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor; 
      4901. Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor (P); 
      4902. Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii (P); 
      4903. Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale (P); 
      4904. Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale (P); 
491. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți (P)
495. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (P)
496. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși (P)

Clasa 5 - Conturi de trezorerie
  50. Investiții pe termen scurt
    501. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)
    505. Obligațiuni emise și răscumpărate (A)
    506. Obligațiuni (A)
    507. Certificate verzi primite (A)
    508. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
      5081. Alte titluri de plasament (A)
      5088. Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament (A)
    509. Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt
      5091. Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)
      5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt (P)
  51. Conturi la bănci
    511. Valori de încasat
      5112. Cecuri de încasat (A)
      5113. Efecte de încasat (A)
      5114. Efecte remise spre scontare (A)
    512. Conturi curente la bănci
      5121. Conturi la bănci în lei (A)
      5124. Conturi la bănci în valută (A)
      5125. Sume în curs de decontare (A)
      5126. Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)
      5127. Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)
    518. Dobânzi
      5186. Dobânzi de plătit (P)
      5187. Dobânzi de încasat (A)
    519. Credite bancare pe termen scurt
      5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
      5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (P)
      5193. Credite externe guvernamentale (P)
      5194. Credite externe garantate de stat (P)
      5195. Credite externe garantate de bănci (P)
      5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)
      5197. Credite interne garantate de stat (P)
      5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
  53. Casa
    531. Casa
      5311. Casa în lei (A)
      5314. Casa în valută (A)
    532. Alte valori
      5321. Timbre fiscale și poștale (A)
      5322. Bilete de tratament și odihnă (A)
      5323. Tichete și bilete de călătorie (A)
      5328. Alte valori (A)
  54. Acreditive
    541. Acreditive
      5411. Acreditive în lei (A)
      5414. Acreditive în valută (A)
    542. Avansuri de trezorerie18 (A)
  58. Viramente interne
    581. Viramente interne (A/P)
  59. Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie
    591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P)
    595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate (P)
    596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor (P)
    598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate (P)


Clasa 6 - Conturi de cheltuieli
  60. Cheltuieli privind stocurile
    601. Cheltuieli cu materiile prime
    602. Cheltuieli cu materialele consumabile
      6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
      6022. Cheltuieli privind combustibilii
      6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
      6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
      6025. Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat
      6026. Cheltuieli privind furajele
      6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
    603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
    604. Cheltuieli privind materialele nestocate
    605. Cheltuieli privind energia și apa
    606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
    607. Cheltuieli privind mărfurile
    608. Cheltuieli privind ambalajele
    609. Reduceri comerciale primite
  61. Cheltuieli cu serviciile executate de terți
    611. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
    612. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile
    613. Cheltuieli cu primele de asigurare
    614. Cheltuieli cu studiile și cercetările
    615. Cheltuieli cu pregătirea personalului
  62. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți
    621. Cheltuieli cu colaboratorii
    622. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile
    623. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate
      6231. Cheltuieli de protocol
      6232. Cheltuieli de reclamă și publicitate
    624. Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
    625. Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări
    626. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
    627. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
    628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
  63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
    635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
  64. Cheltuieli cu personalul
    641. Cheltuieli cu salariile personalului
    642. Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților
      6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaților
      6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților
    643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
    644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
    645. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială
      6451. Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale
      6452. Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj
      6453. Cheltuieli privind contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
      6455. Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările de viață
      6456. Cheltuieli privind contribuția unității la fondurile de pensii facultative
      6457. Cheltuieli privind contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate
      6458. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială
    646. Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă
  65. Alte cheltuieli de exploatare
    651. Cheltuieli din operațiuni de fiducie
      6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei
      6512. Cheltuieli din derularea operațiunilor de fiducie
      6513. Cheltuieli din lichidarea operațiunilor de fiducie
    652. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător
    654. Pierderi din creanțe și debitori diverși
    655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
    658. Alte cheltuieli de exploatare
      6581. Despăgubiri, amenzi și penalități
      6582. Donații acordate
      6583. Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital
      6584. Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări
      6586. Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale
      6587. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare
      6588. Alte cheltuieli de exploatare
  66. Cheltuieli financiare
    663. Pierderi din creanțe legate de participații
    664. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
      6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
      6642. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate
    665. Cheltuieli din diferențe de curs valutar
      6651. Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută
      6652. Diferențe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină
    666. Cheltuieli privind dobânzile
    667. Cheltuieli privind sconturile acordate
    668. Alte cheltuieli financiare
  68. Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare
    681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere
      6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
      6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
      6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
      6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
      6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
      6818 - Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor
    686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare
      6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
      6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
      6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante
      6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat
      6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii
  69. Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite
    691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
    695. Cheltuieli cu impozitul specific unor activități1.
    698. Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus


Clasa 7 - Conturi de venituri
  70. Cifra de afaceri netă
    701. Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole și a activelor biologice de natura stocurilor
      7015. Venituri din vânzarea produselor finite
      7017. Venituri din vânzarea produselor agricole
      7018. Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor
    702. Venituri din vânzarea semifabricatelor
    703. Venituri din vânzarea produselor reziduale
    704. Venituri din servicii prestate
    705. Venituri din studii și cercetări
    706. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii
    707. Venituri din vânzarea mărfurilor
    708. Venituri din activități diverse
    709. Reduceri comerciale acordate
  71. Venituri aferente costului producției în curs de execuție
    711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
    712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție
  72. Venituri din producția de imobilizări
    721. Venituri din producția de imobilizări necorporale
    722. Venituri din producția de imobilizări corporale
    725. Venituri din producția de investiții imobiliare
  74. Venituri din subvenții de exploatare
    741. Venituri din subvenții de exploatare
      7411. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
      7412. Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale
      7413. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe
      7414. Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului
      7415. Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială
      7416. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
      7417. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare
      7418. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată
      7419. Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
  75. Alte venituri din exploatare
    751. Venituri din operațiuni de fiducie
      7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei
      7512. Venituri din derularea operațiunilor de fiducie
      7513. Venituri din lichidarea operațiunilor de fiducie.
    754. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
    755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
    758. Alte venituri din exploatare
      7581. Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități
      7582. Venituri din donații primite
      7583. Venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital
      7584. Venituri din subvenții pentru investiții
      7586. Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale1.
      7588. Alte venituri din exploatare
  76. Venituri financiare
    761. Venituri din imobilizări financiare
      7611. Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate
      7612. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate
      7613. Venituri din acțiuni deținute la entități controlate în comun
      7615. Venituri din alte imobilizări financiare
    762. Venituri din investiții financiare pe termen scurt
    764. Venituri din investiții financiare cedate
      7641. Venituri din imobilizări financiare cedate
      7642. Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate
    765. Venituri din diferențe de curs valutar
      7651. Diferențe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută
      7652. Diferențe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină
    766. Venituri din dobânzi
    767. Venituri din sconturi obținute
    768. Alte venituri financiare
  78. Venituri din provizioane, amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare
    781. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
      7812. Venituri din provizioane
      7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
      7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
      7815. Venituri din fondul comercial negativ
      7818. Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor.
    786. Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare
      7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
      7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
      7865. Venituri financiare din amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat;


Clasa 8 - conturi speciale
  80. Conturi în afara bilanțului
    801. Angajamente acordate
      8011. Giruri și garanții acordate
      8018. Alte angajamente acordate
    802. Angajamente primite
      8021. Giruri și garanții primite
      8028. Alte angajamente primite
    803. Alte conturi în afara bilanțului
      8031. Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare;
      8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
      8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie
      8034. Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare
      8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință
      8036. Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate
      8037. Efecte scontate neajunse la scadență
      8038. Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare
      8039. Alte valori în afara bilanțului
    804. Certificate verzi
    805. Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte asimilate, neajunse la scadență
      8051. Dobânzi de plătit
      8052. Dobânzi de încasat
    806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
    807. Active contingente
    808. Datorii contingente
    809. Creanțe preluate prin cesionare
  89. Bilanț
    891. Bilanț de deschidere
    892. Bilanț de închidere


Clasa 9 - conturi de gestiune
  90. Decontări interne
    901. Decontări interne privind cheltuielile
    902. Decontări interne privind producția obținută
    903. Decontări interne privind diferențele de preț
  92. Conturi de calculație
    921. Cheltuielile activității de bază
    922. Cheltuielile activităților auxiliare
    923. Cheltuieli indirecte de producție
    924. Cheltuieli generale de administrație
    925. Cheltuieli de desfacere
  93. Costul producției
    931. Costul producției obținute
    933. Costul producției în curs de execuție
 

Descarcă: