Planul de conturi 2019 - Societăți comerciale

Publicat de TheExperts | Data: 20.01.2019 | Categorie: Planul de conturi

Planul de conturi pentru anul 2019, actualizat, pentru societăți comerciale. Articolul conține în atașament planul de conturi 2019 - fișier .doc și fișier .pdf.  

Planul de conturi 2018 - Societăți comerciale (actualizat)

Publicat de TheExperts | Data: 08.02.2018 | Categorie: Planul de conturi

Planul de conturi pentru anul 2018, actualizat, pentru societăți comerciale. Articolul conține în atașament planul de conturi 2018 - fișier .doc și fișier .pdf. (Update: 08.02.2018. )

Conturi contabile noi, utilizate pentru înregistrarea salariilor în 2018

Publicat de TheExperts | Data: 08.02.2018 | Categorie: Planul de conturi

Update 08.02.2018. MFP a aprobat Ordinul nr. 1243/2018 privind completarea unor reglementări contabile prin care stabilește introducerea în planul de conturi a noilor conturi utilizate pentru înregistrarea salariilor în anul 2018.

Înregistrarea în contabilitate a concediilor medicale în anul 2018

Publicat de TheExperts | Data: 01.02.2018 | Categorie: Monografii contabile

Anul 2018 aduce modificări și în ceea ce privește înregistrarea în contabilitate a sumelor cuvenite salariaților în perioadele de concedii medicale, fie că sunt suportate de către angajator fie că sunt suportate de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Note contabile înregistrare salarii 2018 (conturi noi)

Publicat de TheExperts | Data: 31.01.2018 | Categorie: Monografii contabile

Recentele modificări aduse de Codul fiscal în materie de contribuții sociale (transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, începând cu 1 Ianuarie 2018) impun regândirea notelor contabile pentru înregistrarea în contabilitate a salariilor. Iată o propunere în acest sens. 

Diferențe la inventar imobilizări corporale: exemple, monografii contabile

Publicat de TheExperts | Data: 26.01.2018 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

În urma procesului de inventariere pot rezulta diferențe la inventar în categoria imobilizărilor corporale, care trebuie înregistrate că atare. Iată câteva exemple privind modul de înregistrare în contabilitate a diferențelor constatate în categoria imobilizărilor corporale.

Diferențe la inventar imobilizări necorporale: exemple, monografii contabile

Publicat de TheExperts | Data: 17.01.2018 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

În urma procesului de inventariere pot rezulta diferențe la inventar în categoria imobilizărilor necorporale, care trebuie înregistrate că atare. Iată câteva exemple privind modul de înregistrare în contabilitate a diferențelor constatate în categoria imobilizărilor necorporale 

Operațiuni derulate în 2017, nefacturate până la 31 decembrie 2017. Vezi ce obligații ai

Publicat de TheExperts | Data: 16.01.2018 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

În trecut era denumit principiul independenței exercițiului. Acum se numește principiul contabilității de angajamente. Este, în fapt, același principiu care te obligă să înregistrezi în 2017 toate operațiunile care au avut loc în 2017, chiar dacă nu au fost facturate până la data de 31 decembrie. 

Inventarierea bunurilor care nu aparțin societății

Publicat de TheExperts | Data: 05.01.2018 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Cu ocazia inventarierii trebuie identificate și bunurile și valorile deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice. Bunurile existente în entitate și aparținând altor entități se inventariază și se înscriu în liste de inventariere distincte.

Inventarierea patrimoniului 2017 - tot ce trebuie să știi despre procesul de inventariere

Publicat de TheExperts | Data: 26.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Update 27.12.2017: Au fost adăugate prevederi legale și exemple pentru inventarierea și evaluarea elementelor de trezorerie, inventarierea și evaluarea creanțelor, inventarierea și evaluarea datoriilor.

Inventarierea și evaluarea datoriilor

Publicat de TheExperts | Data: 26.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi.

Inventarierea și evaluarea creanțelor

Publicat de TheExperts | Data: 26.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Creanțele față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi.

Inventarierea elementelor de trezorerie

Publicat de TheExperts | Data: 26.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Disponibilitățile bănești, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanție, acreditivele, ipotecile, precum și alte valori aflate în casieria entităților fac obiectul procesului de inventariere. 

Inventarierea și evaluarea stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, producției în curs de execuție

Publicat de TheExperts | Data: 21.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Inventarierea stocurilor și evaluarea cu ocazia inventarierii trebuie făcute ținând seama de o serie de aspecte relevante pentru desfășurarea corectă a procesului, fie că vorbim despre inventarierea stocurilor de materii prime, inventarierea materialelor, inventarierea producției în curs de execuție …

Inventarierea și evaluarea imobilizărilor financiare

Publicat de TheExperts | Data: 20.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Inventarierea și evaluarea imobilizărilor financiare, respectiv a titlurilor pe termen lung (acțiuni și alte investiții financiare) și a creanțelor imobilizate.

Top consultanti TheExperts
Consultantul zilei