Reguli, limitari si restrictii in procesul de inventariere

Publicat de TheExperts | Data: 03.12.2019 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Anumite reguli, limitări și restricții sunt prevăzute în cadrul procesului de realizare a inventarierii. Fiecare dintre agenții economici care sunt obligați să facă inventarierea patrimoniului trebuie să țină seama de aceste prevederi.

Inventarierea patrimoniului: obligație legală dar, mai ales, mijloc de verificare

Publicat de TheExperts | Data: 03.12.2019 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului este, dincolo de nevoia de a îndeplini o obligație legală, cel mai eficient mijloc de verificare a realității patrimoniului și rezultatelor unei societăți. În acest "episod", câteva aspecte legate de importanța inventarierii.

Manual proceduri de inventariere 2019 - model (fișier atașat, editabil)

Publicat de TheExperts | Data: 02.12.2019 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Manualul procedurilor de inventariere este un document obligatoriu pentru orice proces de inventariere a patrimoniului - atașat model gratuit, editabil. Vă propunem un model complet, actualizat, în conformitate cu prevederile legale privind inventarierea patrimoniului și a reglementărilor contabile aplicabile.

Declarația gestionarului după inventariere - model (fișier atașat, editabil)

Publicat de TheExperts | Data: 26.11.2019 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Declarația gestionarului după inventariere este un document obligatoriu în cadrul procesului de inventariere a patrimoniului (atașat model gratuit, editabil). Se dă în scris, la sfârșitul procesului de inventariere. 

Declarația gestionarului înainte de inventariere - model (fișier atașat, editabil)

Publicat de TheExperts | Data: 26.11.2019 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Declarația gestionarului înainte de inventariere este un document obligatoriu în cadrul procesului de inventariere a patrimoniului (atașat model gratuit, editabil). Se dă în scris înainte de începerea inventarierii gestiunii de care este răspunzător. 

Decizie privind inventarierea patrimoniului 2019 - model (fișier atașat, editabil)

Publicat de TheExperts | Data: 22.11.2019 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Decizia privind inventarierea patrimoniului este un document obligatoriu pentru orice proces de inventariere a patrimoniului. Vă propunem un model, atașat la prezentul material (model editabil). 

Diferențe la inventar imobilizări corporale: exemple, monografii contabile

Publicat de TheExperts | Data: 26.01.2018 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

În urma procesului de inventariere pot rezulta diferențe la inventar în categoria imobilizărilor corporale, care trebuie înregistrate că atare. Iată câteva exemple privind modul de înregistrare în contabilitate a diferențelor constatate în categoria imobilizărilor corporale.

Diferențe la inventar imobilizări necorporale: exemple, monografii contabile

Publicat de TheExperts | Data: 17.01.2018 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

În urma procesului de inventariere pot rezulta diferențe la inventar în categoria imobilizărilor necorporale, care trebuie înregistrate că atare. Iată câteva exemple privind modul de înregistrare în contabilitate a diferențelor constatate în categoria imobilizărilor necorporale 

Operațiuni derulate în 2017, nefacturate până la 31 decembrie 2017. Vezi ce obligații ai

Publicat de TheExperts | Data: 16.01.2018 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

În trecut era denumit principiul independenței exercițiului. Acum se numește principiul contabilității de angajamente. Este, în fapt, același principiu care te obligă să înregistrezi în 2017 toate operațiunile care au avut loc în 2017, chiar dacă nu au fost facturate până la data de 31 decembrie. 

Inventarierea bunurilor care nu aparțin societății

Publicat de TheExperts | Data: 05.01.2018 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Cu ocazia inventarierii trebuie identificate și bunurile și valorile deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice. Bunurile existente în entitate și aparținând altor entități se inventariază și se înscriu în liste de inventariere distincte.

Inventarierea și evaluarea creanțelor

Publicat de TheExperts | Data: 26.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Creanțele față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi.

Inventarierea elementelor de trezorerie

Publicat de TheExperts | Data: 26.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Disponibilitățile bănești, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanție, acreditivele, ipotecile, precum și alte valori aflate în casieria entităților fac obiectul procesului de inventariere. 

Inventarierea și evaluarea datoriilor

Publicat de TheExperts | Data: 26.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi.

Inventarierea patrimoniului 2017 - tot ce trebuie să știi despre procesul de inventariere

Publicat de TheExperts | Data: 26.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Update 27.12.2017: Au fost adăugate prevederi legale și exemple pentru inventarierea și evaluarea elementelor de trezorerie, inventarierea și evaluarea creanțelor, inventarierea și evaluarea datoriilor.

Inventarierea și evaluarea stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, producției în curs de execuție

Publicat de TheExperts | Data: 21.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Inventarierea stocurilor și evaluarea cu ocazia inventarierii trebuie făcute ținând seama de o serie de aspecte relevante pentru desfășurarea corectă a procesului, fie că vorbim despre inventarierea stocurilor de materii prime, inventarierea materialelor, inventarierea producției în curs de execuție …

Discutie: Data efectuarii inventarierii

Discutie in forum, inceputa la data de 17.11.2017 | Categorie: Reglementari contabile

O intrebarea referitoare la inventarierea patrimoniului: trebuie facuta neaparat la 31.12? Mi se pare cam absurd, avand in vedere ca perioada este dedicata ... altor evenimente. Sau, o facem...

Top consultanti TheExperts
Consultantul zilei