Restricții și limitări

 

În organizarea operațiunilor de inventariere a patrimoniului trebuie să se aibă în vedere o serie de elemente specifice, restricții, limitări. Astfel, următoarele condiții trebuie respectate respectate

  • Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care țin evidența gestiunii respective și nici auditorii interni sau statutari; 
  • Prin proceduri interne, entitățile pot stabili ca la efectuarea operațiunilor de inventariere să participe și contabilii care țin evidența gestiunii respective, fără ca aceștia să facă parte din comisie; 
  • Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiți decât în cazuri bine justificate și numai prin decizie scrisă, emisă de către cei care i-au numit; 
  • În condițiile în care entitățile nu au niciun salariat care să poată efectua operațiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către administratori; 
  • Pe toată durata inventarierii, programul și perioada inventarierii se afișează la loc vizibil.