Inventarierea și evaluarea imobilizărilor necorporale

Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenței și apartenenței acestora la entitățile deținătoare, prin dovedirea existenței acestora pe bază titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale - detalii ...

 

Inventarierea și evaluarea imobilizărilor corporale

Inventarierea imobilizărilor corporale și evaluarea cu ocazia inventarierii, se fac ținând seama de valoarea de inventar, utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței. Iată care sunt elementele de care trebuie să ținem seama în procesul de inventariere a imobilizărilor corporale - detalii ...

 

Inventarierea și evaluarea imobilizărilor financiare

Inventarierea și evaluarea imobilizărilor financiare, respectiv a titlurilor pe termen lung (acțiuni și alte investiții financiare) și a creanțelor imobilizate - detalii ...


Inventarierea și evaluarea stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, producției în curs de execuție

Inventarierea stocurilor și evaluarea cu ocazia inventarierii trebuie făcute ținând seama de o serie de aspecte relevante pentru desfășurarea corectă a procesului, fie că vorbim despre inventarierea stocurilor de materii prime, inventarierea materialelor, inventarierea producției în curs de execuție - detalii ...

 

Inventarierea și evaluarea elementelor de trezorerie

Disponibilitățile bănești, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanție, acreditivele, ipotecile, precum și alte valori aflate în casieria entităților fac obiectul procesului de inventariere - detalii ...

 

Inventarierea și evaluarea creanțelor

Creanțele față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi - detalii ...

 

Inventarierea și evaluarea datoriilor

Obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi - detalii ...

 

Documente necesare pentru inventarierea patrimoniului (modele editabile atașate) 

Toate documentele necesare pentru inventarierea patrimoniului. De la Manualul procedurilor de inventariere până la Registrul inventar. Fișiere editabile atașate, disponibile gratuit - detalii ...


Manualul procedurilor de inventariere  

Manualul procedurilor de inventariere este un document obligatoriu pentru orice proces de inventariere a patrimoniului-atașat model gratuit, editabil. Vă propunem un model complet, actualizat, în conformitate cu prevederile legale privind inventarierea patrimoniului și a reglementărilor contabile aplicabile - detalii ...

 

Decizia de inventariere  

Decizia privind inventarierea patrimoniului este un document obligatoriu pentru orice proces de inventariere a patrimoniului. Vă propunem un model, atașat la prezentul material (model editabil) - detaliii ...

 

Declarația gestionarului înainte de inventariere  

Declarația gestionarului înainte de inventariere este un document obligatoriu în cadrul procesului de inventariere a patrimoniului (atașat model gratuit, editabil). Se dă în scris înainte de începerea inventarierii gestiunii de care este răspunzător - detalii ...

 

Declarația gestionarului după inventariere  

Declarația gestionarului după inventariere este un document obligatoriu în cadrul procesului de inventariere a patrimoniului (atașat model gratuit, editabil). Se dă în scris, la sfârșitul procesului de inventariere - detalii ...

 

Proces verbal de inventariere 

Procesul verbal de inventariere se întocmește la sfârșitul lucrărilor de inventariere de către comisia de inventariere special creată în acest scop și se înaintează conducerii întreprinderii pentru a decide măsurile care se impun urmare a constatărilor efectuate, înscrise în procesul verbal de inventariere și anexele aferente - detalii ...

 

Alte documente necesare