DECIZIE 
privind inventarierea patrimoniului 
la data de  . . . . . . . . . . . .  

 
Nr. . . . . .  / din data de . . . . . . . . . 

 
 
 
Se decide efectuarea inventarierii anuale, a tuturor elemnetelor patrimoniale, în vederea stabilirii situației reale a patrimoniului societății aferente exercițiului financiar . . . . . . . . . 
 
Inventarierea se efectuează conform procedurilor de inventariere anexate. 
 
Elementele patromoniale supuse inventarierii sunt: 
• Imobilizări corporale; 
• Imobilizările necorporale; 
• Imobilizări financiare; 
• Stocurile de natura: 
   - Obiectelor de inventar; 
   - Materialelor; 
   - Materiilor prime; 
   - Produselor în curs de execuție; 
   - Produselor finite; 
   - Mărfurilor.  
• Creanțe; 
• Datorii; 
• Numerar și echivalente în numerar (plasamente pe termen scurt); 
• Alte elemente patrimoniale cu sau fără existență fizică. 
  
Comisia de inventariere este formată din : 
 
 
Responsabilul comisiei este: 
 
. . . . . . . . . . . . . . .
   
   
Administrator,  
 
Am luat la cunoștință, 
Comisia de inventariere 

 

Decizie privind inventarierea patrimoniului Model decizie privind inventarierea patrimoniului

 

 Înapoi la lista documente necesare inventar