Societatea . . . . . . . . .

 

DECLARAȚIE

 

Subsemnatul (a) ..........., în calitate de gestionar răspunzător de gestiunea .......................numit prin decizia nr. ................., declar pe propria răspundere că toate valorile materiale și bănești din gestiune au fost inventariate și consemnate în listele de inventariere în prezența mea. 
  
  
  
  
  
 Data, 
  
 Gestionar,  
  
  
  
 Semnătură data în față comisiei de inventariere formată din: 
  
 . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 Declaratie gestionar dupa inventariere Declarație gestionar după inventariere - model

 

 Înapoi la lista documente necesare inventar