SC _______________


DECLARAȚIE DE INVENTAR

 

Subsemnatul (a) . . . . . . . . . . . ., în calitate de gestionar răspunzător de gestiunea . . . . . . . . . . . . numit prin decizia nr . . . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere că: 
 
1. Toate valorile materiale și bănești aflate în gestiunea subsemnatului se găsesc în încăperile (locurile) . . . . . . . . . . . . și în alte locuri de depozitare . . . . . . . . . . . .

2. Posed (nu posed) în afara valorilor materiale ale unității patrimoniale și alte materiale apartinanad terților, primite cu sau fără documente . . . . . . . . . . . .

3. Am (nu am) cunoștință de existența unor plusuri/minusuri în valoare (cantitate) de . . . . . . . . . . . .

4. Am (nu am) valori materiale nerecepționate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente în cantitate/valoare de . . . . . . . . . . . .

5. Am (nu am) eliberat valori materiale sau bănești fără documente legale . . . . . . . . . . . .

6. Dețin (nu dețin) numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiune . . . . . . . . . . . .

7. Am (nu am) documente de primire care nu au fost operate în evidența gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate 
. . . . . . . . . . . .

8. Dețin (nu dețin) numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune, de . . . . . . . . . . . . lei. 

9. Ultimele documente de intrare sunt: 
fel document . . . . . . nr . . . . . . din . . . . . . 
fel document . . . . . . nr . . . . . . din . . . . . . 

10. Ultimele documente de ieșire sunt: 
fel document . . . . . . nr . . . . . . din . . . . . . 
fel document . . . . . . nr . . . . . . din . . . . . . 

11. Ultimul Proces verbal de inventariere pentru această gestiune a fost încheiat la data de . . . . . . pentru perioada . . . . . .

12. Alte mențiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Data, 
 
Gestionar, 

 

Declaratie gestionar inaintea inventarierii Declarația gestionarului înainte de inventariere - model

 

 Înapoi la lista documente necesare inventar