Problema referitoare la diminuarea salariilor nete nu apare dacă angajatorul a calculat noul salariu brut, pentru anul 2018, astfel încât salariatul să obțină în continuare 8.350 lei net. Mai mult, scutirea de impozit pe venit se aplică în continuare, nu s-a pus problema anulării acestei măsuri. În acest caz însă, angajatorul ar avea în 2018 cheltuieli cu salariile mai mari decât în 2017.  


Dacă angajatorul ar fi majorat salariile brute cu 20%, așa cum au făcut-o angajatorii din alte domenii, astfel încât cheltuiala cu salariile să rămână și în 2018 la același nivel, salariatul ar fi avut de pierdut.  
 
Calcul salariului net, în Ianuarie 2018, fără aplicarea prevederilor OUG 3 / 2018, ar arăta astfel: 

 • Salariul brut: 12.000 lei; 
 • Asigurări sociale (CAS-25%): 3.000 lei; 
 • Asigurări sociale de sănătate (CASS-10%): 1.200 lei; 
 • Impozit pe venit: 0 (scutit); 
 • Salariul net: 7.800 lei.  


Se observă o scădere a salariului net de la 8.350 lei la 7.800 lei, respectiv de 550 lei.  


Cu alte cuvinte, pentru salariile valabile de la 1 Ianuarie 2018, angajatorii acestor categorii de salariați aveau două opțiuni:  

 • să păstreze nemodificată valoarea salariului net, caz în care cheltuielile angajatorului cu salariile erau mai mari; 
 • să păstreze nemodificate cheltuielile angajatorului cu salariile, caz în care salariile nete ale angajaților s-ar fi diminuat.  

 

Astfel, s-a decis că, pentru un impact neutru atât asupra cheltuielilor angajatorilor cât și asupra veniturilor nete ale salariaților, statul să suporte diferența - lucru reglementat prin OUG 3 / 2018.  
  
Soluția propusă de OUG 3 / 2018 constă în reducerea nivelului asigurărilor sociale de sănătate reținute de la angajat cu o suma care să acopere pierderea de salariu net (550 lei pentru exemplul de mai sus).  
  
Formula de calcul este:  
CASSretinută = venit brut2018-CASdatorată în 2018-salariu netdecembrie2017 
  
Simbolurile utilizate au următoarele înțelesuri: 
  
a) CASSretinută = contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de către angajatori/plătitori din salariul brut în lună, care nu poate fi mai mare decât contribuția calculată și datorată conform dispozițiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; 
b) venit brut2018 = venitul bază de calcul al CASS, realizat în anul 2018; 
c) CASdatorată în 2018 = contribuția de asigurări sociale, calculată și reținută de către angajatori/plătitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; 
d) salariu netdecembrie 2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contribuțiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, în luna decembrie 2017, corespunzător salariului brut prevăzut în contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017. 
 

Dacă aplicăm formula de calcul la exemplul nostru de mai sus, calculul salariului net, în Ianuarie 2018, cu aplicarea prevederilor OUG 3 / 2018, arăta astfel:  

 • Salariul brut: 12.000 lei; 
 • Asigurări sociale (CAS-25%): 3.000 lei; 
 • Asigurări sociale de sănătate (CASS-10%): 650 lei*
 • Impozit pe venit: 0 (scutit); 
 • Salariul net: 8.350 lei.  


 Asigurarea socială de sănătate s-a calculat astfel:  
 Venit brut 2018-CAS datorată în 2018-Salariul net decembrie 2017 = 12.000-3.000-8.350 lei = 650 lei 
  

Atenție însă că există condiții, în sensul în care măsura se aplică persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă sau a actelor de detașare, aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017, și care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puțin 20% fată de nivelul celui din luna decembrie 2017, în perioada de aplicare a prezentului articol, precum și persoanelor fizice prevăzute la art. 168 alin. (2) și (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Salariul brut din luna decembrie 2017, cuprinde salariul brut de încadrare și elementele de natura veniturilor salariale care se acordă, în fiecare lună, conform contractului individual de muncă valabil în luna decembrie 2017, care constituie bază de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii. 

  

Important: această procedură nu se aplică pentru personalul bugetar, pe perioada în care contractul de muncă este suspendat și dacă părțile agrează reducerea salariului brut sub procentul de 20% amintit anterior. 
  
Exemplul este luat pentru cazul standard, în care creșterea salariului s-a făcut în scopul acoperirii sumelor datorate de către angajat urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat.  

 

Pentru cazuri de excepție, consultați OUG 3 / 2018.