Exemple de calcul contribuții sociale pentru anumite contracte part time

 

Mențiune: Spunem anumite contracte part time pentru că sunt vizate numai contractele de muncă pentru care contribuțiile sociale se datorează nu la nivelul salariului realizat (mai mic) ci la nivelul salariului minim brut pe țară (mai mare)
 
Pentru exemplificare, considerăm situația unei persoane angajate în baza unui contract de muncă cu timp parțial (2h/zi), plătită la nivelul salariului minim pe economie (475 lei / lună), acesta fiind singurul venit de natură salarială al persoanei în cauză.  

 

Important: Prevederile privind contribuţiile sociale pentru contractele cu timp parţial se  începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2018. 


Astfel, înainte de OUG 3 / 2018, contribuțiile sociale, impozitul pe venit și salariul net se prezintă astfel:  

 • Salariul brut: 475 lei; 
 • Contribuția la asigurări sociale (CAS-25%): 1.900 * 25% = 475 lei; 
 • Contribuția la sigurari sociale de sănătate (CASS-10%): 1.900 * 10% = 190 lei; 
 • Impozit pe venit (10%): 0 lei (venitul impozabil este negativ); 
 • Salariul net: -190 lei (negativ!) 


Total contribuții sociale: 665 lei (475 lei CAS + 190 lei CASS) 


După intrarea în vigoare a OUG 3 / 2018, situația se prezintă astfel:  

 • Salariul brut: 475 lei; 
 • Contribuția la asigurări sociale (CAS-25%): 475 * 25% = 119 lei; 
 • Contribuția la sigurari sociale de sănătate (CASS-10%): 475 * 10% = 48 lei; 
 • Impozit pe venit (10%): 0 lei (venitul impozabil este negativ); 
 • Salariul net: 308 lei. 


 În acest din urmă caz, nivelul contribuțiilor sociale reținute de la angajat este de 167 lei (119 lei CAS + 48 lei CASS).  
 
Având în vedere prevederile OUG 3 / 2018, diferența de contribuții sociale până la nivelul de 665 (rezultat în primul caz) va fi suportat de către angajator, astfel:  

 • 356 lei în contul CAS; 
 • 142 lei în contul CASS. 

 

Dacă în primul caz (făcând abstracție de contribuția asiguratorie pentru muncă) cheltuiala angajatorului era de 475 lei, în cel de-al doilea aceasta se majorează cu 498 lei (partea pe care o suportă în numele angajatului).  
 
Cine zicea ca angajatorii nu mai datorează contribuții sociale … :( 
 
Rămâne de analizat cum se vor înregistra în contabilitate sumele datorate de către salariat dar suportate de către angajator-diferența de contribuții sociale astfel determinată.