Alte prevederi ale ordinului:

  • Certificatele de concediu medical acordate de medici, alții decât medicii de familie, se depun la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără viza medicului de familie. 
  • Certificatele de concediu medical se pot transmite de către persoanele beneficiare către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate (angajator, AJOFM, CASMB - în funcție de situație) și prin mijloace electronice de transmitere la distanță. 
  • Pentru persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantină/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină. 
  • Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, precum și cele acordate pentru risc maternal se eliberează până la data de 30 iunie 2020 și se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicină muncii. 
  • Certificatele de concediu medical care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanță constituie document justificativ de plată și se depun la casele de asigurări de sănătate, în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical. 
  • Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării acestora. 
  • Începând cu data de 15 mai 2020, documentele necesare pentru recuperarea indemnizațiilor de concediu medical precum și certificatele de concediu medical aferente solicitării se pot transmite către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.