În ceea ce privește valoarea indemnizației, în cazul indemnizației pentru carantină se bifează atât rubrica «Prevenire», cât și rubrica "100%". Înainte de modificare ordinul prevedea completarea rubricii 75%.  

 

Potrivit legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, izolarea este măsura care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasa sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz, măsura instituită în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimțământului persoanelor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege.