Potrivit rapoartele de control, cele mai întâlnite neconformități au fost: 

 

Neconformități frecvente în domeniul relațiilor de muncă: 

 • încălcarea prevederilor art. 119 din codul muncii- neîntocmirea corespunzătoare a evidenței muncii;
 • încălcarea prevederilor art. 116 și 117, din codul muncii-referitoare la stabilirea programului de lucru;
 • Neacordarea sporului pentru muncă prestată în timpul repausului săptămânal;
 • Necompletarea clauzelor contractelor individuale de muncă cu elementele prev. la art.18 alin.3 din codul muncii la prestarea activității în străinătate;
 • Nerespectarea prevederilor art.4, alin.1 lit.a din HG 905/2017 modificată-netransmiterea în termen a contractului individual de muncă în Revisal;
 • Nerespectarea prevederilor art.4 alin.1 lit. e din HG 905/2017 modificată ,respectiv netransmiterea în termen a datei de început și a datei de sfârșit a suspendărilor contractului individual de muncă în revisal;
 • Neplata drepturilor salariale;

 

Neconformități frecvente în domeniul sănătății și securității în muncă 

 • Nu au fost afișate la toate locurile de muncă reguli de conduită obligatorie pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2;
 • Neasigurarea triajului epidemiologic;
 • Instrucțiunile proprii nu conțin măsuri cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2;
 • Planul de prevenire și protecție nu conține măsuri cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2;
 • Nu sunt asigurate materiale dezinfectante la intrarea în unitate;
 • Lipsă semnalizare căi de circulație și marcarea acestora; 
 • Neefectuare verificare PRAM la scadență.

 

Acțiunile de control efectuate de inspectorii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, centralizate pentru perioada 14 – 19 septembrie 2020, au avut ca rezultat aplicarea a 637 de sancțiuni contravenționale, din care amenzi în valoare totală de 173.000 lei. Din 1124 de angajatori controlați, au fost sancționați 416 și s-au dispus 815 măsuri de remediere a neconformităților.