Care au fost neregulile identificate la angajatori:  

  • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă; 
  • nerespectarea dispozițiilor privind muncă suplimentară; 
  • pentru nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă; 
  • nerespectarea prevederilor H.G. nr.905/2017-privind registrul general de evidență a salariaților; 
  • angajatorul nu păstrează la sediu o copie de pe contractul individual de muncă; 
  • neaducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control încheiate anterior; 
  • neprezentarea documentelor solicitate de către inspectorii de muncă pentru control; 
  • nerespectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă. 

 

De asemenea, inspectorii de muncă din compartimentelor relații de muncă și muncă nedeclarată au fost implicați la verificarea registrului general de evidență a salariaților în ceea ce privește condițiile de acordare a indemnizației în cazul suspendării CIM conform art.52, alin.1, lit. c din Codul Muncii. 

 

Sursa: Comunicat ITM Brăila