Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștința unităților care utilizează zilieri conform legii numărul 52 / 2011, modificată, modalitatea de eliberarea registrelor de evidență a zilierilor. 

 

Beneficiarii de lucrări definiți conform legii 52 / 2011, modificată, pot achiziționa registrele de evidență a zilierilor de la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba. 

 

Pentru eliberarea registrului de evidență a zilierilor, unitățile vor transmite pe adresa de email itmalba@itmalba.ro următoarele documente: 

  • cerere eliberare registru zilieri, completată, semnată de reprezentantul legal al unității (atașat model)
  • copie CUI sau CIF beneficiar 
  • copie act de identitate al împuternicitului delegat să ridice registrul.
  • dovada plății contravalorii registrului 

 

Eliberarea registrului de evidență a zilierilor se face la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, conform programării care va fi comunicată telefonic beneficiarului.

 

Cerere registru de evidenta zilier Cerere Registru de evidenta a zilierilor